LogoPNG1

Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VVKR)

Wij zijn aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). De VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via de VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om, zowel voor de reisorganisatie als de consument, tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.

Meer informatie over de VvKR: www.vvkr.nl

 

Aanmelding
Aanmelding van een reis gaat per mail.  Na ontvangst van de aanmelding ontvang  je een boekingsbevestiging. De aanmelding is definitief wanneer de aanbetaling is bijgeschreven op de bankrekening van Certo Escrow (zie hieronder bij Certo Escrow/boekingsprocedure).

 

Betaling
Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dien je een aanbetaling van 15% van de reissom te betalen. Het resterende bedrag van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te zijn betaald. Bij tot stand komen van een reisovereenkomst binnen 6 weken voor de aanvangsdatum van de reis moet de volledige reissom per omgaande worden voldaan.

 

Reisduur
De reisduur is, in verband met verzekeringen vermeld in hele dagen gerekend vanafvliegveld van aankomst en vertrek.

 

Prijzen
De vermelde prijzen zijn per persoon en exclusief vliegtickets. Diamantina Bike hanteert prijzen op basis van 2 of 3-persoonskamers (met  vermelding  wat van toepassing is). Kies je voor een 1-persoonskamer dan dien je dat bij de boeking aan te geven. Er zal dan een 1-persoonskamertoeslag gelden. Boek je alleen en wil je niet voor de 1-persoonskamertoeslag betalen dan kijken wij of het mogelijk is dat je de kamer deelt met een andere deelnemer. Als dit niet mogelijk is wordt je hiervan op de hoogte gesteld. De vermelde prijzen zijn gebaseerd op wisselkoersen, belastingen en benzineprijzen die geldig waren op het moment dat Diamanten Bike de prijs samenstelde. We kunnen genoodzaakt zijn om door onvoorziene omstandigheden (grote schommelingen in wisselkoersen, belastingen en bezineprijzen) de prijs te wijzigen. Als dit van toepassing zal zijn dan brengt Diamantina Bike je zo spoedig mogelijk op de hoogte. In dit geval houdt de klant en Diamantina Bike zich het recht voor de boeking te annuleren zonder dat dit verdere kosten met zich mee brengt.Annulering door klant
Op eigen naam kun je per mail je reis annuleren. Als datum van annulering geldt de datum waarop de mail is verstuurd.

Wij adviseren je om een annuleringsverzekering af te sluiten.

   Kosten annulering:                                                                                                 Bij annulering tot 6 weken voor vertrek: 15% van de reissom. 

Bij annulering vanaf 6 tot 4 weken voor vertrek: 30% van de reissom. 

Bij annulering vanaf 4 tot 2 weken voor vertrek: 50% van de reissom.

Bij annulering vanaf 2 weken voor vertrek: 100%

 

Annulering door Diamantina Bike
Diamantina Bike kan op basis van een geringe aantal deelnemers besluiten om een reis geen doorgang te laten vinden.  In overleg  wordt een alternatief aangeboden op een andere datum of met een ander reisprogramma. Indien je hier geen gebruik van wilt maken zal Diamantina Bike  de betaalde bedragen terugstorten op de rekening van herkomst. Eventueel gemaakte kosten met betrekking tot de reis kan niet op Diamantina Bike worden verhaald. Je wordt uiterlijk 6 weken voor de datum van vertrek op de hoogte gebracht van een annulering door te weinig deelnemers.

Diamantina Bike behoudt zich het recht voor een reis te annuleren of te wijzigen in geval van mechanische pech, terreinomstandigheden, natuurinvloeden, grensproblemen, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie dan ook. In geval van annulering door Diamantina Bike om een van bovenstaande redenen, heb je recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom. Indien tijdens de reis besloten wordt om de verdere reis te annuleren om een van bovenstaande redenen heb je recht op een evenredig deel van de reissom. Diamantina Bike is je bij annulering geen schadevergoeding verschuldigd. Kosten voor visa, inentingen en persoonlijke uitgaven ter voorbereiding van de reis kunnen niet gedeclareerd worden bij Diamantina Bike.  Deze kosten dien je in te dien bij je eigen verzekeringsmaatschappij.

 

Reisdocumenten en vaccinaties
Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een paspoort dat nog minstens 6
maanden geldig is. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventuele inentingen. Denk hier bij ook aan Rabies. De kans is klein dat je gebeten wordt door een hond, maar honden kunnen agressief reageren op voorbij rijdende fietsers. Wij raden je aan contact op te nemen met de GGD in je omgeving. Indien je de reis niet of niet geheel kunt maken wegens gemis van een document, komen alle daaruit voortvloeiende gevolgen voor eigen rekening.  De deelnemer dient zelf een vliegticket aan te schaffen.         

    

Route
Diamantina Bike houdt zich het recht voor om van de aangegeven route af te wijken wanneer  de weersomstandigheden, het terrein,  fysieke en of geestelijke  conditie van de deelnemers dit noodzakelijk maken.

 

Aansprakelijkheid
Diamantina Bike kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies, diefstal of blessures die te wijten zijn aan onachtzaamheid van de deelnemer  en zal alleen aansprakelijk zijn bij een fout van de reisleider.  De deelnemer dient ten allen tijden aanwijzingen en instructies  van de gids, die voor een goede uitvoering van de reis noodzakelijk zijn, op te volgen. Diamantina Bike dient op de hoogte worden gesteld van die gegevens die voor belang zijn/kunnen zijn voor de uitvoering van de reis. Bij aanmelding dienen eventuele ziektes gemeld te worden, als ook het gebruik van medicijnen. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met deze gegevens. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Alle voortvloeiende kosten uit ziektes zijn voor rekening van de deelnemer. Iedere deelnemer dient zich op de hoogte te stellen van de voor de reis benodigde uitrusting en fysieke conditie en te voldoen aan de gestelde criteria. Diamantina Bike zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolgen die voortvloeien uit annuleringen/ wijzigingen van vervoersmaatschappijen. De aansprakelijkheid van Diamantina Bike kan nimmer verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de reissom.

 

Verzekering
Deelnemers aan onze trips moeten voldoende verzekerd zijn tegen alle medische kosten en risico's inclusief repatriĆ«ring naar thuisland, ambulance, reddingsacties.  Diamantina Bike aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak uit vergoeding bestaat vanuit een ziektekosten-,reis- en / of annuleringsverzekering. Schade die opgedaan wordt tijdens deelname aan onze trips moet worden geclaimd bij de eigen verzekeringsmaatschappij. Je wordt aangeraden jezelf te verzekeren tegen elk risico dat zich voor kan doen tijdens de reis. Indien je een mountainbike reis bij ons boekt raden we je aan een verzekering  af te sluiten die dekking geeft bij het beoefenen van extreme sporten.

 

Veiligheid

Het dragen van een fietshelm is verplicht (bij de mountainbike-reizen). Het dragen van handschoenen en het gebruikt van klikpedalen wordt aangeraden (bij de mountainbike-reizen). Indien je je eigen fiets meeneemt  dien je er zorg voor te dragen dat de fiets 100% in orde is. Niet veilig bevonden fietsen, bijvoorbeeld met slecht werkende remmen of banden zonder profiel, mogen niet worden gebruikt tijdens de activiteit van Diamantina Bike.

Alle informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

Toch kan het voorkomen dat er gegevens verkeerd ofonvolledig overkomen.

Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.

 

Bij de boeking geeft de deelnemer aan de voornoemde voorwaarden gelezen te hebben en te aanvaarden.

 

Bij klachten

Indien je een klacht hebt tijdens de reis vragen wij je dit direct persoonlijk kenbaar te maken aan ons, zodat wij er op kunnen anticiperen. Een klacht buiten de reisduur om vragen wij je deze te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen deze dan zo snel mogelijk afhandelen.

 

STOlogo

STO reisgarantie

Wij zijn aangesloten bij Stichting Take Over Reisgarantie (STO-reisgarantie). Hiermee voldoen wij aan de wettelijke garantiestelling voor aanbieders van pakketreizen. De STO zal er, in geval van faillissement van Diamantina Bike, voor zorgen, dat je je geld terug krijgt, je reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaal je daarom de reissom niet aan Diamantina Bike, maar betaal je deze aan Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.

Trips coming up

artsexylightbox_tmpartsexylightbox_tmpartsexylightbox_tmpartsexylightbox_tmp